Image Image Image

İnsanın en temel hakkı yaşam hakkıdır…

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından “iş kazası” kavramı “önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış, belirli bir zarar ya da yaralanmaya neden olacak nitelikteki olay” şeklinde tanımlanmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre dünyada her 15 saniyede bir işçi kaza ve meslek hastalıkları sonucunda can verdiği düşünüldüğünde bu rakam, her gün yaklaşık 6.300 işçiye tekabül etmektedir. İstatistikler göz önüne alındığında her yıl yaklaşık 365.000 kişi iş kazası dolayısıyla hayatını kaybettiği, meslek hastalıklarının ise yaklaşık 2.000.000 işçi ölümüne neden olduğu görülmektedir.

İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında işçilerin bedensel, ruhsal durumlarını tehdit eden ve çoğu kez karşımıza kazalar ve meslek hastalıkları olarak çıkan tehlikelerden insanları korumak, adına işverenlerin ve işçilerin yükümlülüklerinin yanı sıra devletin de rolü ve denetimi ön planda olmaktadır.

Bu proje çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin güncellenecek mesleki eğitim müfredatı ile eğitilmesi, yasal mevzuatın iyileştirilmesi ve mevcut yaptırımların işlevsellik kazanması, muhtemel maddi ve manevi kayıpların azalması hedeflenmektedir. Dolayısıyla proje ile elde edilecek çıktıların çalışanların, dolaylı olarak da toplumun refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacağı beklenmektedir.